Povratak na naslovnicu

Lysacan - upisnik cijepljenja pasa protiv bjesnoće

Ulaskom u web aplikaciju Lysacan na stranici se prikazuje glavni izbornik aplikacije. Podrazumijevane postavke prikaza tablice su prikazane na slici.
 


Svaku postavku moguće je promijeniti prema potrebama prikaza podataka, prije izvršavanja naredbe "Prikaži tablicu" .

(Opcije pretraživanja baze podataka opisuje Stavka 3)
 1. Brzo pretraživanje po broju mikročipa

  Prvi stupac izbornika omogućava brzi uvid u osnovne podatke o psu upisanom u evidenciju. Poslije prvih zadanih znamenki "1911", nastavlja se upisivanje ostalih brojeva. Crvenom bojom nakon svakog utipkanog broja, ispisan je ukupan broj upisanih znamenki. Nakon upisivanja cijelog broja (15 znamenki), potrebno je kliknuti na gumb s znakom uskličnika ("!")...

  ... što rezultira podacima o imenu i pasmini psa, te prezimenu, imenu i adresi vlasnika (posjednika).   
 2. Veličina slova, poredak ispisa i prikaz odjavljenih pasa

  Podrazumijevana veličina fonta (slova) u tablici je 10. Klikom na strelicu u polju "Veličina slova" (1) otvara se padajući popis s ponuđenim veličinama. Odabirom željene veličine slova može se individualno određivati čitljivost podataka prikazanih u tablici.  Ovom opcijom određuje se po kojem stupcu u tablici će prikazani podaci biti razvrstani. Ukoliko se odabere stupac "prezimenu vlasnika" podaci će biti poredani abecednim redom, prema prezimenu vlasnika. Ako se odabere stupac s brojčanim i datumskim vrijednostima, tada će biti prikazani od najmanjeg prema najvećem.


  Klikom na opciju "Prikaži odjavljene pse" u tablici će biti prikazani svi upisani psi. Odabirom opcije "Preskoči odjavljene pse" odjavljeni psi neće biti vidljivi.

   
 3. Odabir slijeda podataka, tražilica i kriterij pretraživanja

  Označavanjem se određuje da li će podaci biti prikazani u slijedu od A do Z (abecednim redom, odnosno brojčani od najmanjeg prema najvećem) ili obrnuto.

  U polje se upisuje traženi pojam (riječ ili dio riječi) broj ili datum.

  Nakon upisivanja traženog pojma, odabire se kriterij pretraživanja s padajućeg popisa.


   
 4. Odabir prikaza tablice i naredba "Prikaži tablicu"

  Podrazumijevano se prikazuje skraćena tablica sa stupcima: ID psa (microchip), Markica, Broj knjižice, Prezime vlasnika, Mjesto, Ulica i k.br., Ime psa, Datum cijepljenja i Općina. Ukoliko se označi "Cijela tablica" prikazat će se svi upisani podaci za pse.

  Nakon odabranih postavki prikaza ili kriterija pretraživanja, klikom na tipku "Prikaži tablicu" aplikacija generira tablicu upisanih pasa u skladu s postavkama i kriterijima.
   
 5. Odabir godine, redova ispisa, upis novog psa i upis mikročipiranja bez vakcinacije

  S padajućeg popisa odabire se godina za koju se traže podaci. Podrazumijevani je prikaz podataka za tekuću godinu.
  Odabiranjem brojeva redova ispisa s padajućeg popisa, određuje se količina podataka iz tablice prikazanih na jednoj web stranici aplikacije.
  Iznad tablice se ispisuje redni broj prikazane stranice, ukupan broj stranica kroz koje se tablica proteže, te broj upisanih pasa prema odabranim postavkama ili kriterijima pretraživanja.


  Klikom na tipku "Upis novog psa" otvara se prozor s obrascem za upis:
  Klik na tipku "čip" otvara isti prozor s obrascem za upis novog psa u evidenciju, zbog mikročipiranja (a bez vakcinacije) i u njemu je omogućena pohrana podataka bez obveze upisa datuma cijepljenja.

   
 6. Odabir prikaza cijepljenih, necijepljenih ili svih pasa

  Klikom u odgovarajući radio gumb odabire se hoće li u tablici biti prikazani cijepljeni, necijepljeni ili svi psi.


   
 7. Naredbene tipke stupca 7

  Dok je pokazivač miša iznad sličice (oznaka 1 ), vidljiva je poruka "Kliknite za povratak u glavni izbornik!", a klik na sličicu , vraća program u glavni izbornik.
  Prelazeći pokazivačem miša iznad sličice (2), vidljiva je poruka "Kliknite za necijepljene s mikročipom!", a klik na sličicu , otvara stranicu popisa pasa s mikročipom čiji je datum zadnjeg cijepljenja više od 11 mjeseci unazad tekućeg datuma.
  Pokazivač miša iznad sličice (3), čini vidljivom poruku "Kliknite za necijepljene bez mikročipa!", a klik na sličicu , otvara stranicu popisa pasa koji nisu mikročipirani i čiji je datum zadnjeg cijepljenja više od 11 mjeseci unazad tekućeg datuma.
  Klik mišem na sličicu (4) otvara ovu stranicu s uputama.


  Klikom na tipku pristupa se pretraživanju pasa prema broju microchipa na području Republike Hrvatske te u dvije europske baze podataka. (www.europetnet.com i www.petmaxx.com)
  Klikom na tipku ulazi se u statističku obradu podataka:Povratak na naslovnicu